Contact
  • Kori on tyhjä
Lataa
Tekninen opastus

Linjakuivatus

Yhteenveto X

Linjakuivatuksen edut

  • vähentää seisovaa vettä
  • vähentää liukastumisriskiä
  • suojata omaisuutta tulvivilta vesiltä
  • mukavammat ja turvallisemmat jalankulkutiet
  • parantaa päällystettyjen alueiden laatua ja esteettisyyttä
Linjakuivatus X

Taloudellisuus ja elinkaari ovat tärkeitä tekijöitä urakoitsijoiden, insinöörien ja arkkitehtien suunnitellessa linjakuivatusta, mutta myös muut arvot ovat tärkeitä.

Mahdollisuudet muotoilla maanpintaa kauniiden ja jännittävien vaikutelmien luomiseksi ihmisille, ovat laajentuneet huomattavasti vedenpoistojärjestelmien osalta. Vedenpoistosta on tullut osa arkkitehtuuria.

Ilmastonmuutoksen takia on yhä enemmän ja runsaampia sateita, jolloin arkkitehtien, insinöörien ja rakennustarvikkeiden valmistajien pitää löytää parempia ratkaisuja sadeveden poisjohtamiseen. Ratkaisujen pitää toimia nopeasti ja turvallisesti, samalla kun myös kustannukset on otettava huomioon.

billede1.jpg

Linjakuivatus yhdessä alueella sijaitsevien sadevesikaivojen kanssa tarjoaa paremmat mahdollisuudet veden pois virtaamiseen ja vähentää veden seisomaan jäämisen vaaraa.

Tarvitaan vain vähän maansiirtotöitä

Linjakuivatusta käyttämällä säästetään maanssiirtotöissä ja maahan asennettavissa putkissa - linjakuivatus kerää laajalta alueelta pintavedet samalla kun se kuljettaa poistoon.

billede2.jpg

Yksinkertainen ratkaisu - yksinkertainen asennus
Linjakuivatus käyttää painovoimaa hyväkseen yksinkertaisella tavalla, kourun sisäisellä kaadolla. Tämä mahdollistaa että kourun pinta on vaakatasossa ja siten toimiva ja turvallinen ja moniin kohteisiin sopiva.

Järjestelmä on helppo asentaa matalien perustusten ansiosta, jolloin kaivamisen tarve ja pois kuljetettavan maan määrä on vähäisempi. Linjakuivatusjärjestemä voidaan liittää helposti olemassa oleviin laitteistoihin ja siten säästää kustannuksissa.

Helppo kunnossapito
Viemärijärjestelmiin kertyy usein likaa ja roskia. Syvällä maanpinnan alla olevien  järjestelmien puhdistaminen on hankalaa ja kallista. Linjakuivatusjärjestelmän puhdistus on helppo toteuttaa suoraan katutasolta.