Ratkaisuja huomisen ympäristöolosuhteisiin

ACO System chain
Äärimmäisten sääolosuhteiden torjuntaan on vastattava entistä kehittyneemmillä vedenpoistoratkaisuilla. ACO saavuttaa tämän älykkäillä järjestelmäratkaisuilla, joilla on kaksi tarkoitusta: ihmisten suojeleminen vedeltä ja veden suojeleminen ihmiseltä.

Jokainen ACO-järjestelmän ketjussa oleva ACO-tuote hallitsee turvallisesti vettä, joka kulkee ketjun läpi varmistaen, että vettä voidaan uudelleenkäyttää ekologisesti ja taloudellisesti.

Collect: Kerää ja hallitse

Hulevesien ja jätevesien nopea ja täydellinen kerääminen takaa ihmisten, rakennusten ja infrastruktuurien suojauksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin lähialueilla.

Clean: Esikäsittele ja puhdista

Luo olosuhteet veden kierrätystä ja kestävää käyttöä varten. Öljyä, bensiiniä, rasvaa ja lietettä sisältävä vesi on puhdistettava ennen vapautusta.

Hold: Pidätä ja säilytä

Veden viivytys ja varastointi ovat tärkeä osa vesien käsittelyä varsinkin paikoissa, joissa viemäriverkoston vastaanottokyky on rajallinen.

Release: Vapauta, uudelleenkäytä

Puhdistettu hulevesi vapautetaan takaisin luontoon joko imeyttämällä tontille tai hulevesiviemäriverkoston kautta. Jätevedet ohjataan viemäriverkostoon. Veden vapauttaminen vaatii hallittua virtaamaa, joka on ACO System Chain ajatuksen kulmakiviä.