Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ratkaisuja huomisen ympäristöolosuhteisiin

ACO WaterCycle
Äärimmäisten sääolosuhteiden torjuntaan on vastattava entistä kehittyneemmillä vedenpoistoratkaisuilla. ACO saavuttaa tämän älykkäillä järjestelmäratkaisuilla, joilla on kaksi tarkoitusta: ihmisten suojeleminen vedeltä ja veden suojeleminen ihmiseltä.

Jokainen ACO-järjestelmän ketjussa oleva ACO-tuote hallitsee turvallisesti vettä, joka kulkee ketjun läpi varmistaen, että vettä voidaan uudelleenkäyttää ekologisesti ja taloudellisesti.

Collect: Kerää ja hallitse

Hulevesien ja jätevesien nopea ja täydellinen kerääminen takaa ihmisten, rakennusten ja infrastruktuurien suojauksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin lähialueilla.

Clean: Esikäsittele ja puhdista

Luo olosuhteet veden kierrätystä ja kestävää käyttöä varten. Öljyä, bensiiniä, rasvaa ja lietettä sisältävä vesi on puhdistettava ennen vapautusta.

Hold: Pidätä ja säilytä

Veden viivytys ja varastointi ovat tärkeä osa vesien käsittelyä varsinkin paikoissa, joissa viemäriverkoston vastaanottokyky on rajallinen.

Reuse: Vapauta, uudelleenkäytä

Puhdistettu hulevesi vapautetaan takaisin luontoon joko imeyttämällä tontille tai hulevesiviemäriverkoston kautta. Jätevedet ohjataan viemäriverkostoon. Veden vapauttaminen vaatii hallittua virtaamaa, joka on ACO WaterCyclen ajatuksen kulmakiviä.