ACO Lattiakaivoerotin

Hiekan erotukseen sisälle
ACO lattiakaivoerottimet ovat sisätiloihin tarkoitettuja hiekanerottimia.