Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Näytteenottokaivot
Veden laadun tarkastamiseen

ACO Näytteenottokaivo liitetään öljyn- tai
rasvanerottimen poistoputkeen. Näytteet mitataan
erottimelta näytteenottokaivoon tulevasta jätevesivirrasta.

ACO Näytteenottokaivon toiminta perustuu vapaasti
virtaavasta jätevedestä otettuun näytteeseen silloin kun
rotin on toiminnassa.

ACO näytteenottokaivon avulla voidaan tarkastaa erottimesta ulos tulevan veden laatu. Näytteenottokaivoa voidaan käyttää sekä öljyn- että rasvanerottimissa.