Näytteenottokaivot
Veden laadun tarkastamiseen

ACO näytteenottokaivon avulla voidaan tarkastaa erottimesta ulos tulevan veden laatu. Näytteenottokaivoa voidaan käyttää sekä öljyn- että rasvanerottimissa.