Hulevesikasetit

Hulevesien hallintaan
Rakennetuille alueille kertyviä hulevesiä tulee hallita. Hallittaviin vesimääriin vaikuttavat pinnoitettujen alueiden sekä sateen määrä. Keinoja hallita kertyvää hulevettä ovat imeyttäminen sekä viivyttäminen. Hulevesien paikallisen imeyttämisen tulisi olla aina ensisijainen vaihtoehto, sillä se on luonnonmukaisin vaihtoehto.

Aina imeyttäminen ei ole mahdollista, tällöin tulee turvautua viivyttämiseen. Viivyttämistä voidaan käyttää, jos käsiteltävä vesi ei ole imeyttämiskelpoista, jos maaperä ei ole riittävän vettä läpäisevää tai ainoa imeyttämispaikka on liian lähellä rakennusta. Viivytysjärjestelmä tulee suunnitella niin, ettei järjestelmästä pääse ulos enempää vettä kuin mitä purkukohteeseen on tarkoitettu kiinteistöltä vettä johdettavan. Sallittu purkumäärä vaihtelee kuntakohtaisesti ja tulee olla viranomaisten määrittämä.

ACO Stormbrixx on moduulirakenteinen hulevesikasettijärjestelmä hulevesien imeyttämiseen ja viivyttämiseen.

Järjestelmä koostuu peruselementeistä jotka kiinnittyvät toisiinsa patentoidulla liitossysteemillä. Tämä tekee rakenteesta helpon asentaa mutta toisaalta tukevan ja kestävän. Elementtien pilarirakenne jakaa kuormituksen tasaisesti alapuolella olevaan maahan. Kasettikenttä on helposti tarkastettavissa ja puhdistettavissa.

Peruselementit pinotaan sisäkkäin varastoinnin ja kuljetuksen ajaksi, näin säästetään kuljetuskustannuksissa ja samalla vähennetään CO2 päästöjä merkittävästi. Myös työmaan logistiikka helpottuu, kun varastoitavia/siirrettäviä lavoja on vähemmän.

ACO Stormbrixxin käyttö vapauttaa maanpäällisen alueen muuhun käyttöön. Imeytysjärjestelmä saadaan ympäröimällä Stormbrixx-järjestelmä suodatinkankaalla. Viivytystä varten järjestelmä ympäröidään hitsatulla PE-kalvolla tai teipatulla EPDM-kumilla.

Yhdessä ACO linjakuivatuskourujen ja öljyn- sekä hiekanerottimien kanssa Stormbrixx hulevesikasetit muodostavat täydellisen ratkaisun hulevesien käsittelyyn, jossa hulevesi kerätään, puhdistetaan sekä vapautetaan hallitusti. Järjestelmään kuuluvat myös virtauksensäätökaivot, jotka mitoitetaan aina kohteen mukaan.

ACO Stormbrixx HD soveltuu raskaalle liikenteelle kuten logistiikkakeskukset ja lastauslaueet.
ACO Stormbrixx SD soveltuu henkilö- ja pakettiautoliikenteelle sekä hälytysajoneuvoliikenteelle.
ACO Stormbrixx SD Half soveltuu henkilö- ja pakettiautoliikenteelle sekä hälytysajoneuvoliikenteelle.Stormbrixx mitoitustyökalu


Kysy lisää

Tuukka Teronen
Toimitusjohtaja

+358 400 447 969
tuukka.teronen@aco.com

Mika Värränkivi
Tekninen johtaja
Hulevesijärjestelmät

+358 400 782 314
mika.varrankivi@aco.com