Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vastuullisuus Banner

Vastuullisuus toiminnassamme

Meillä ACO:lla vastuullisuus merkitsee ympäristön huomioonottamista, henkilöstön hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden takaamista sekä eettisten toimintapojen toteutumista.

Olemme menossa oikeaan suuntaan, mutta matka kestävyyteen on pitkä. Siksi haluamme tehdä yhteistyötä kattavasti eri sidosryhmien kanssa sekä suhtautua avoimesti uusiin ideoihin vastuullisuusaiheiden parissa.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Työtyytyväisyys

Työntekijöiden tyytyväisyys on tärkeä osa ACO:n päivittäistä toimintaa. Vuonna 2020, ACO Nordic otti käyttöönsä Winningtemp-sovelluksen, jonka tarkoituksena on seurata lyhyiden kyselyiden avulla työntekijöiden tyytyväisyyttä työhön, esihenkilöihin, kollegoihin ja yritykseen kokonaisuudessaan. Kysely tehdään kerran viikossa ja se mukautuu aiempien vastausten perusteella.

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt

Tarjoamme kaikille nykyisille ja tuleville työntekijöillemme samat mahdollisuudet, kohtelun ja edut painottaen ammattilisia kyvykkyyksiä.

ACO Nordic on ottanut vuonna 2018 käyttöön eettiset toimintaperiaatteet, jossa määritellään tavoitteet esimerkiksi antikorruptiolle, eturistiriitojen hallinnalle, turvalliselle datan käytölle, työturvallisuudelle ja ympäristön suojelemiselle. Kaikki ACO Nordicin työntekijät ovat lukeneet ja hyväksyneet toimintaperiaatteemme ja nämä ohjenuorat ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme.

Olemme luoneet toimittajillemme Code of Conductin ja vuonna 2020 tämä toimintaperiaate otettiin käyttöön myös kolmansien osapuolien kanssa. Haluamme varmistaa, että arvot, jotka olemme asettaneet itsellemme, toteutuvat myös koko toimitusketjussamme. Näin haluamme taata asiakkaillemme ja sidosryhmillemme mahdollisimman kunnioittavan ja läpinäkyvän liiketoimintaympäristön.

Vesien hallinta

Jokainen ACO-järjestelmän ketjussa oleva ACO-tuote hallitsee turvallisesti vettä, joka kulkee ketjun läpi varmistaen, että vettä voidaan uudelleenkäyttää ekologisesti ja taloudellisesti. Oli kyse sitten veden keräämisestä, puhdistamisesta tai uudelleenkäytöstä ACOn tuotteet pyrkivät hallitsemaan vesiä turvallisesti ja tehokkaasti. Vesien hallinnan tärkeys korostuu tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutos lisää äärimmäisiä sääolosuhteita.

Lue lisää ACO WaterCycle filosofiasta täältä

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma

Liiketoimintamallimme keskittyy suoraan yhteen YK:n asettamista kestävän kehityksen tavoitteista, joiden tarkoituksena on mahdollistaa parempi maailma vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen 6 pyrkimyksenä on varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.